Hướng dẫn Quy trình bắn keo RubbaFIXTM

Video hướng dẫn được tạo ra như một công cụ tìm nguồn hực hiện sửa chữa băng tải cao su, bằng hợp chất sửa chữa RubbaFIXTM.

Làm theo các bước đơn giản dưới đây sẽ đảm bảo hợp chất sửa chữa RubbaFIXTM của bạn được sử dụng đúng để đạt tới khả năng tối ưu của nó, đồng thời giúp bạn chọn các công cụ và thiết bị phù hợp để sử dụng hoàn thành sửa chữa một cách hiệu quả.

Video này bao gồm:

  1. Các công cụ cần thiết
  2. Chuẩn bị bề mặt
  3. Bắn keo sản phẩm
  4. Hoàn thành sửa chữa