RubbaFIX®

RubbaFIX® is a simple one-component rubber repair product that is designed for repairing damaged conveyor belts and other equipment. RubbaFIX® requires no special primer and will maintain a constant durometer of the rubber belt until the next scheduled maintenance shutdown.

RubbaFIX® reliably repairs all kinds of conveyor belt damage and cures in just 30 minutes; maintaining the reliable performance of your conveyor belts and getting you back into service sooner.

 Benefits:

  • Easy application with RubbaFIX® MELTA® applicators
  • Cures within 30 minutes
  • Infinite shelf life

FRAS rated now available:

  • 30% stronger than previous RubbaFIX® granules on rubber surfaces, with enhanced adhesion to PVC, PVG, nitrile, ceramic, fabric and metallic surfaces.
  • Suitable for areas where flame resistance and anti-static materials are required.
  • Compliant with ignitability, flame propagation characteristics and oxygen index requirements.

RubbaFIX® Flyer

RubbaFIX® Pucks - Rubber Repair Compound

RubbaFIXTM

RubbaFIXTMlà một sản phẩm sửa chữa cao su đơn chất đơn giản được thiết kế để sửa chữa băng tải và các thiết bị khác bị hư hỏng. RubbaFIXTM không đòi hỏi sơn lót đặc biệt và sẽ duy trì độ cứng ổn định của băng tải cao su cho đến lần tắt điện để bảo trì định kỳ tiếp theo.

RubbaFIX® sửa chữa hiệu quả tất cả các loại băng tải bị hư và thời gian cứng lại chỉ 30 phút; duy trì hiệu suất đáng tin cậy của bang tải và giúp bạn trở lại làm việc sớm hơn.

Lợi ích:

  • Keo RubbaFIXTM MELTATM dễ dàng sử dụng
  • Thời gian cứng lại trong vòng 30 phút
  • Thời hạn sử dụng lâu

Tờ rơi RubbaFIXTM


RubbaFIX